Menu

Norges lover og regler

Norge har en lang historie som land og dermed har vårt lovverk gått igjennom en del forandringer. Fra den gang hvor vi hadde småkonger landet over som bestemte sine egne lover, til unionene med Danmark og Sverige og til slutt i dag.

Hovedsakelig stammer de lovene og reglene vi har i dag fra grunnlovsdagen 17. Mai 1814, da Napoleon tapte krigen med samme navn. Den gang Danmark-Norge var på Frankrikes side og England, hovedvinneren av krigen, ga Norge i gave til Sverige, siden Sverige hadde hjulpet England i krigen. Norge lagde på rekordfart egen grunnlov og annonserte sin uavhengighet. En uavhengighet som bare Danmark godkjente. Etter en kort invasjon og noen få slag gikk Norge i union med Sverige, men vi fikk beholde mesteparten av selvstyre i landet.

Lovene våre har siden den gang gått igjennom noen endringer, men i hovedsak er verdiene våre og de grunnleggende prinsippene vi lever under de samme. Du kan finne norske lover på nett eller på biblioteket.

Loven om pengespill

Det er ikke lov med gambling i Norge, med mindre det er staten som er spilleier. Det vil si at spillautomater i butikker er ulovlig, mens en pc med statlig eide pengespill på nett ikke er det. Det vil også si at pengespill i hjemmet ikke er lovlig. De norske lover blir litt mer usikre når det gjelder utenlandskeide nettspill som blir spilt i Norge. Ingenting forbyr det, men det er likevel i en gråsone. Eierskap av internett er vanskelig og det er stadig flere og flere lover som blir introdusert for å regulere hvem som eier hva på nett og hvem som er ansvarlig. Nylig ble paragraf 13 i EU vedtatt, som tvinger nettsider til å filtrere ut innhold i forhold til opphavsrett og copyright. Noe som kan ha katastrofale konsekvenser for internett som vi kjenner det.

Rare lover

De norske lover og regler har noen særegenheter. Man tenker kanskje ikke først på Norge som landet med særeste lover, men vi har noen snodige vi også. For eksempel så er det lov å selge sex, men ikke å kjøpe det. Noe som virker litt spesielt. Kommunene har som ansvar å oppdatere blant annet politivedtekter. Flere av disse er så foreldet at noen kommuner fortsatt, teknisk sett, har forbud mot å feie før klokken 22:00. Eller å spille fotball. Politiet vil selvfølgelig ikke straffe noen for å spille fotball i sin egen hage, men noen fornyelser er på tide. Danmark har også en ganske snodig lov som gjelder nordmenn. Hvis Kattegat fryser over så kan nordmenn krysse over til Danmark uten problemer, men svensker må danskene slå med pinner! Det er deilig å være norsk i Danmark.

Straffeloven

Sammenlignet med mange andre land så kan det virke som Norge ikke har veldig strenge straffelover. På sett og vis er dette sant, men mer enn forskjellen i graden av strenge straffer er det mer en forskjell i filosofi. I Norge så står rehabilitering høyest. Alle som ender opp i fengsel skal ut igjen en dag. Den dagen de kommer ut er det viktig at de kan fungere i samfunnet. Derfor er det viktig å behandle dem som mennesker som fortsatt har grunnleggende rettigheter. I land som USA ville det kanskje vært umulig å forestille seg fanger som håndterer skarpe kniver for å lage mat eller lignende, men kommer ikke de innsatte til å håndtere kniver når de kommer ut? Hvis vi ikke kan stole på dem i fengsel, hvordan kan vi stole på dem ute i samfunnet? Det er en forskjell i filosofi og det fungerer. Her i Norge har vi en tilbakefallsrate som er rundt 20%, en av de laveste i verden. I motsetning til USA med mye strengere straffer hvor tilbakefallsraten er rundt 75%.