Velkommen til handboka.no

Handboka.no utvikler produkter som forenkler og forbedrer tilgang til relevant informasjon for ledere, saksbehandlere, arbeidstagere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Økt kvalitet og bedre sikkerhet i all saksbehandling er målsettingen for alle våre produkter.


e-handboka
Å finne fram i lover, forskrifter og regelverk kan være vanskelig og svært tidkrevende. Vi har derfor laget en elektronisk håndbok der vi har samlet de mest relevante lover, forskrifter og regelverk på en plass.

Kvalitetssystemer
Handboka.no har utviklet et nettbasert System for skoleeiers kvalitetsvurdering etter Opplæringslova.
Vi har tilsvarende utviklet et System for skoleeiers kvalitetsvurdering etter Privatskolelova.
Handboka.no har også utviklet et nettbasert System for barnehageeiers kvalitetsvurdering etter Barnehageloven.
I Kommunehandboka finner dere et nettbasert Kvalitetsikringssystem HMS
Alle kvalitetssystemene kan plasseres på PC(er), i interne nett eller på Internet.

Nettsted
Mange skoler og barnehager har erfart at det å få til å lage og drifte sin egne nettsider stiller uoverkommelige krav til IT-kompetanse i den enkelte skole/barnehage. Derfor tilbyr vi et hjemmesidetilbud som ikke stiller noen krav om hjemmesidekompetanse i den enkelte skole/barnehage.