Abonnement
Innholdet i e-handboka endres mye i løpet av et år. E-handboka oppdateres derfor hvert år. I denne oppdateringen er alle endringene i lover, forskrifter, planer og relevante nye rundskriv og veiledninger m.m. lagt inn.
Kjøp av e-handboka inkluderer en abonnementsavtale på e-handboka. Abonnementet inneholder den årlige oppdateringen som gjør at dere alltid vil ha en korrekt og oppdatert håndbok.
Eventuelle tillegg i antall lover eller forskrifter m.m. er inkludert i avtalen.
E-handboka oppdateres 1. februar hvert årr.
I løpet av en - to uker etter oppdateringsdato vil abonnenten motta en CD med en komplett ny versjon av e-handboka med alle endringer siden forrige oppdatering.

Abonnementet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp innen 1 måned før oppdatering: 1. januar.