Bestilling

Kommunehandboka, Personalhandboka, Fagforeningshandboka, Oppveksthandboka, Grunnskolehandboka, Barnehagehandboka, VGS-handboka

Ved bestilling av e-handboka må følgende opplysninger være med:

Navn på organisasjonen - Dette skal settes inn i hovedmenyen

Postadresse
Fakturaadresse (dersom den er ulik postadresse)
e-postadresse
Telefonnummer

Antall brukere - lisenser

Eksempel (fagforening):
Et kontor med 7 deltidsfrikjøpte og 4 datamaskiner regnes som 4 brukere. Summen av frikjøp kan også brukes ved beregning av antall brukere.
Eksempel (skole/barnehage):
I en skole/barnehage vil antall brukere være det antall datamaskiner som har e-handboka installert.

Bestillingen sendes til: post@handboka.no


Abonnementet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp innen 1 måned før oppdatering: 1. januar.

Bestilling
Familiehandboka
Ved bestilling av e-handboka må følgende opplysninger være med:

Navn på lisensinnehaveren — Dette skal settes inn i hovedmenyen

Postadresse
e-postadresse
Bestillingen sendes til: post@handboka.no