Egne sider
Brukere kan få lagt inn egne sider med tekst, tabeller og bilder i e-handboka.
PRISER
 
A4-side med bare tekst kr.
40
pr. side
A4-side skjema kr.
80
pr. side
Tillegg for bilder kr.
5
pr. bilde
Tabeller kr.
1
pr. rute
Prisene er eks. mva.      
 
RABATTER      
Mer enn 50 sider
20
%
rabatt på alle sider
Mer enn 100 sider
25
%
rabatt på alle sider
Mer enn 200 sider
30
%
rabatt på alle sider
Tekst, bilder og tabeller må leveres i elektronisk form.
Alle sider må "oversettes" til html-språk for å fungere i e-handboka.
1 A4-side måles i Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, 2,5 cm marger og 6 pkt avsnitt

Konsulentoppdrag
Vi kan også påta oss konsulentoppdrag i forbindelse med tilpasning av e-handboka etter brukerens egne behov.
Honoraret for slike oppdrag er kr. 800 pr. time eks.mva. + evt. reise, overnatting og diett.