Oppdateringer

På denne siden vil vi komme med opplysning om eventuelle endringer i handbokas lover, forskrifter, planer eller avtaleverk som skjer mellom hver oppdatering.

 
Dato Endring
Kommentar
01.03.2013 Alle lover, forskrifter, planer og avtaler m.m. er oppdatert
Endringene er med i fullversjonen av handboka