Priser
Personalhandboka, Saksbehandlerhandboka, Fagforeningshandboka, Oppveksthandboka, Grunnskolehandboka, Barnehagehandboka, VGS-handboka
Grunnpakken inneholder 3 brukerlisenser.
Grunnpakke
(  1 - 3)
kr. 240 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(  4 - 10)
kr. 120 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(11 - 20)
kr.   64 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - 100)
kr.   40 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(100 - )
kr.   24 pr. bruker/datamaskin.
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
Priseksempler
Antall brukere
3
4
5
6
10
Grunnpakke
720
720
720
720
720
Tilleggslisenser
0
120
240
360
700
Ekspedisjon
48
48
48
48
48
SUM eks. mva
768
888
1 008
1 128
1 608
mva
192
222
252
282
402
TOTAL
960
1 110
1 260
1 410
1 835
Pris pr. lisens
320
  278
252
235
201

Abonnement — oppdateringer
e-handboka oppdateres 1. februar hvert år
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i e-handbokas lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Ved kjøp av e-handboka vil dere motta en ny oppdatert versjon av e-handboka i begynnelsen av februar hvert år. Priser for abbonement finner dere nedenfor. Abbonementet kan sies opp innen 1 mnd. før oppdatering.
Abonnement grunnpakke
kr. 120 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(  4 - 10)
kr.   60 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(11 - 20)
kr.   32 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - 100)
kr.   24 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(100 - )
kr.   16 pr. bruker/datamaskin.
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
Priseksempler abonnement
Antall brukere
3
4
5
6
10
Oppdatering
360
420
480
540
780
Ekspedisjon
48
48
48
48
48
Sum eks mva.
408
468
528
588
828
mva
102
117
132
147
204
Abbonement pr. år
510
585
660
735
1 035
Abonnement pr. lisens
170
  146
  132
122
103