Priser
Kommunehandboka
Grunnpakken inneholder 20 brukerlisenser.
Ekstra lisenser
(21 - 50)
kr. 200 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(51 - 100)
kr. 100 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(101 - )
kr. 50 pr. bruker/datamaskin.
Priseksempler Kommunehandboka
Antall brukere
20
30
50
70
100
Grunnpakke
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
Tillegg
0
2 000
6 000
8 000
11 000
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
SUM eks. mva
8 080
10 080
14 080
16 080
19 080
mva
2 020
2 520
3 520
4 020
4 770
TOT
10 100
12 600
17 600
20 100
23 850

Abonnement — oppdateringer
Barnehagehandboka oppdateres 2 ganger i året; 1. februar og 1. september.
Hver oppdatering inkluderer alle endringer i lover, forskrifter og avtaleverk m.m.
Abonnement grunnpakke koster kr. 300 pr. bruker pr. år
Abonnement
(21 - 50)
kr. 200 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(51 - 100)
kr. 100 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(101 - )
kr. 80 pr. bruker/datamaskin.
Ekstra lisenser
(21 - )
kr. 50 pr. bruker/datamaskin.
(Ekspedisjonskostnader og mva. kommer i tillegg.)
Priseksempler abonnement
Antall brukere
20
30
50
70
100
Oppdatering pr. gang
3 000
4 000
6 000
7 000
8 500
Ekspedisjon
80
80
80
80
80
Sum eks mva.
3 080
4 080
6 080
7 080
8 580
mva
770
1 20
1 520
1 770
2 145
TOT pr. gang
3 850
5 100
7 600
8 850
10 725
Abbonement pr. år
7 700
10 200
15 200
17 700
21 450