Om redaktøren
E-handboka er laget av Bjørn Paulsen.
Redaktøren er 62 år og født og oppvokst i Hammerfest. Han har lærerutdanning og 2-årig utdanning i økonomi og administrasjon og har arbeidet som lærer, inspektør og rektor i grunnskolen i Hammerfest i mer enn 30 år, og bor nå i Alta.
Han har også vært tillitsvalgt på kommune- og fylkesnivå i Utdanningsforbundet.
Han har i tillegg jobbet som konsulent og prosjektleder i skolesektoren i flere år.
Arbeid med personalsaker utgjør en vesentlig del av både rektors og tillitsvalgtes arbeid. Som rektor, tillitsvalgt og konsulent gikk det ofte med (alt for) mye tid til å finne - og finne fram i - lover, forskrifter og avtaleverk.
Savnet av en anvendelig elektronisk håndbok til hjelp i personalsaker er derfor den direkte årsaken til at disse håndbøkene er blitt til.
Og etter ca. 15.000 timer var første utgave av e-handboka klar i januar 2004. Fagforeningshandboka kom ut først. den var på 5.000 sider og inneholdt bl.a. 30 lover og 300 forskrifter. I 2013 utgir vi 9 forskjellige håndbøker og hver av dem er på 50.000 sider og inneholder bl.a. 256 lover og 1800 forskrifter.
Redaktøren håper mange kan få nytte og glede av håndbøkene.

Håndbøkene eies og distribueres av:

    Paulsens   
©
e-håndbøker
Organisasjonsnummer:
987 871 148 MVA
Postadresse:
Oldersvingen 2, 9515 ALTA
e-post:
post@handboka.no
Hjemmeside:
http://www.handboka.no
Telefon
958 66541